Rozmowy Pokoleń: Polskie Babcie (Odcinek 6)


W programie „Rozmowy Pokoleń” spotykamy się z bohaterami zaangażowanymi społecznie i wyróżniającymi się swoją aktywnością. Stąd nieuniknione było spotkanie z Polskimi Babciami – działaczkami wyjątkowo mocno zaangażowanymi w debatę publiczną. Polskie Bacie stawały naprzeciw wielotysięcznym demonstracjom środowisk faszystowskich, a w czasie pokojowych pikiet stawały przeciw nim setki policjantów. Można się z nimi nie zgadzać, ale trzeba przyznać – mają odwagę i siłę by walczyć o swoje ideały.


Komentarze

komentarzy